ΣΙΔΗΡΟΔΟΜΗ

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τί είναι χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος (σίδερο οικοδοµών);
Ο Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος (ΧΟΣ) είναι το σίδερο που χρησιμοποιείται σε μία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν αρμέ). Είναι το βασικό υλικό ασφάλειας και αντοχής μίας κατασκευής.

Ποιός είναι ο σκοπός του χάλυβα οπλισμού (σίδερο οικοδομών);
Κύριος σκοπός του χάλυβα οπλισμού (σιδήρου) είναι η αντοχή και η ευστάθεια της κατασκευής ειδικά σε περιπτώσεις έντονων σεισμικών δονήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο χάλυβας οπλισμού (ράβδοι, πλέγματα) ενισχύει το φέροντα οργανισμό (σκελετό) του κτηρίου και δεν αφήνει το σκυρόδεμα (μπετόν) να σπάσει ή να ραγίσει σε κρίσιμα σημεία όπως κολώνες, δοκούς, πλάκες κλπ. Σε σεισμική δραστηριότητα ο χάλυβας απορροφά τη σεισμική ενέργεια και αποτρέπει την πρόκληση ζημιών στο κτήριο.

Γιατί η ποιότητα του χάλυβα οπλισμού έχει τόση μεγάλη σημασία;
Λόγω της μεγάλης σεισμικότητας της χώρας μας απαιτείται η αυστηρή τήρηση της μελέτης του μηχανικού και η χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής και ολκιμότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 1421.
Ο χάλυβας SD υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών, μέσω της αυξημένης ικανότητας απορρόφησης ενέργειας και οδηγεί σε ασφαλέστερες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Πόσο κοστίζει ο χάλυβας οπλισμού (σίδερο) στο συνολικό κόστος ενός κτηρίου;
Η συμμετοχή του χάλυβα οπλισμού (σιδήρου) στο συνολικό κόστος ενός κτηρίου είναι της τάξης του 4-5%. Είναι προφανές, ότι η σχέση της ποιότητας του χάλυβα οπλισμού με την ασφάλεια είναι τέτοια, που δεν επιτρέπει οικονομία υλικού ή συμβιβασμούς στην ποιότητα του χρησιμοποιημένου χάλυβα. Για παράδειγμα, σε μια οικοδομή με τυπικό κόστος κατασκευής 1.000€/τ.μ. το κόστος του χάλυβα κυμαίνεται 40-50€/τ.μ. Η επιλογή χάλυβα οπλισμού SD της ΣΙΔΕΝΟΡ σε σύγκριση με φτηνότερους ή αμφιβόλου προέλευσης χάλυβες δεν έχει επίπτωση στο κόστος μεγαλύτερη από 2€/τ.μ.

Πως να ξεχωρίσω το χάλυβα οπλισμού SD της ΣΙΔΕΝΟΡ;
Η ΣΙΔΕΝΟΡ σφραγίζει το χάλυβα οπλισμού που παράγει με την ανάγλυφη σήμανση SD για την εύκολη αναγνώρισή του από τον επιβλέπων μηχανικό, κατασκευαστή ή ακόμα και τον ιδιοκτήτη.

Γιατί να αγοράσω χάλυβα οπλισμού SD της ΣΙΔΕΝΟΡ;

  • Δίνει έμφαση στην ποιότητα, γεγονός που την έχει καταστήσει ηγέτη στον ελληνικό χώρο.
  • Προσφέρει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της μεγαλύτερης χαλυβουργίας στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη.
  • Έχει καταξιωθεί ως ο κύριος προμηθευτής χάλυβα στα έργα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών, υποδομής της χώρας.
  • Διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο ελέγχου κι ανίχνευσης ραδιενέργειας τόσο στην Α΄ύλη όσο και στα τελικά προϊόντα που διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων πλήρως από ραδιενέργεια.